Pedagoger

Bokprat
Bokprat innebär att vi tipsar om några boktitlar, som eleverna sedan kan låna av. Det finns 4-6 ex av varje titel. Antingen lånas böckerna hem av eleverna, eller så tas de med till skolan. Då har eleverna också möjlighet att byta böcker med varandra. Normalt erbjuds bokprat en gång/termin, för att alla elever i kommunen ska få möjlighet att komma. Vid behov erbjuds även Daisy-böcker. Lånetiden är högst 60 dagar. Barnbibliotekarien kan komma ut till de skolor som inte har bibliotek på orten. 

Lättläst
På biblioteken finns särskilda hyllor med tunnare böcker med lite text, enkelt språk och mycket bilder. De lättlästa böckerna för lågstadiebarn är indelade i tre nivåer: "Lite text", "Lite mer text" och "Mer text". Det finns även en hylla med lättlästa böcker för lite större barn och ungdomar samt en hylla med lättlästa faktaböcker för barn. Även på vuxensidan finns det lättlästa böcker.

Äppelhyllan
På biblioteket finns en avdelning för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, t ex läs- och skrivsvårigheter. Där hittar du:
  • Böcker inspelade på Daisy-skiva. Daisy är en cd-romskiva som kan spelas i en MP3- spelare, dator eller i en Daisyspelare. På biblioteket finns även Daisyspelare för utlån.
  • Bok & Daisy (kombinerat material), där man både kan lyssna och följa med i texten samtidigt.
  • Böcker m.m. med teckenspråk, TAKK och punktskrift.
  • Böcker som både är lätta att läsa och lätta att förstå, främst bilderböcker.
  • Böcker som stimulerar flera sinnen. Ju fler sinnen som stimuleras, desto lättare blir inlärningen/förståelsen.
  • Skönlitterära böcker som handlar om barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
  • Faktaböcker för vuxna om olika funktionshinder, t ex Aspergers syndrom, DAMP, AD/HD, autism, dyslexi, syn- och hörselnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter.
Talboksformatet /TD innebär att både text och bild visas i datorn. Vid uppläsningen gulmarkeras raden som läses, vilket underlättar för eleven att hänga med i texten. För att kunna göra detta behövs programmet AMIS, som går att ladda ner kostnadsfritt via länken.
Genom biblioteken kan talbokslåntagare  få tillgång till tjänsten Egen nedladdning, som innebär att låntagaren själv kan låna och ladda ner böcker från MTM:s bibliotek legimus.se
Här kan du läsa om vilka som får låna talböcker. 


Hyltebibliotekens blogg
Hyltebiblioteken på Facebook