Språkväskor

Språkkedjan

Spindelväska


Språkväskorna är resultatet av ett projekt mellan Regionbiblioteket & Landstinget Halland, som finansierats av Statens Kulturråd & Region Halland. Tanken är att Språkkedjan ska vara obruten för alla barns tal- och språkutveckling genom samarbete mellan BVC, logoped & bibliotek. Språkväskorna fungerar språkutvecklande och är tänkta för barn mellan 3-6 år. De är särskilt lämpliga för barn med språksvårigheter. Materialet är bl a utarbetat av en erfaren logoped och innehållet är tänkt att leka med och samtidigt träna språket.

Väskorna finns för utlåning på Hylte Folkbibliotek, Torup och Unnaryd. Lånetiden är 28 dagar. De sex väskorna är indelade i fyra olika områden. Det är inom dessa områden man hittar flest remitteringar till logoped.

Språkligt samspel: Alfons-ryggsäcken
Ordförråd: Kråkan-ryggsäcken & Spindel-ryggsäcken
Språkljud: Emil-väskan
Grammatik och ordföljd: Bu & Bä-ryggsäcken & Pippi-väskan

Ex på Innehåll:
DVD m användarinstruktioner
Tips på hur man kan använda materialet
Spel
CD-skiva
Böcker
Pedagogiska leksaker
Pussel
Flanosaga


Språkväskorna hittar du på Äppelhyllan. Här finns också språkstimulerande leksaker, spel, CD-skivor och böcker. Här finns också hyllor för Språklig medvetenhet (för den som vill lära sig bokstäverna eller börja läsa), Rim & ramsor och Matte-stimulans.